, ,

ProtoxSkybrud

ProtoxSkybrud er et professionelt middel, der effektivt uskadeliggør bakterier efterladt af opstigende kloakvand, indstrømmende overfladevand i forbindelse med skybrud og andre oversvømmelsessituationer.

Produktet efterlader ingen kendte allergifremkaldende stoffer på behandlede overflader eller i indemiljøet.

Når hydrogenperoxiden i ProtoxSkybrud kommer i kontakt med levende organismer som bakterier, vil produktet skumme op, fordi det spaltes til ilt og vand. Denne opskumning vil dræbe alle sygdomsfremkaldende organismer. Efter 60 minutters virkningstid, kan løsøret bæres ud og oprydningen begynde.

Anvendelse

ProtoxSkybrud:

  • Bruges på alle overflader og løsøre berørt af kloakvand, overfladevand og oversvømmelser
  • Bruges ved en temperatur over frysepunktet

ProtoxSkybrud er brugsklar og må ikke fortyndes yderligere.

Forbruget er ca. 0,5 liter pr. m2.

Produktet skal ikke omrøres inden brug.

OBS: Du kan ikke købe produktet direkte på vores website, men det kan findes hos anerkendte forhandlere som trælaster, byggemarkeder og webshops.

Kontakt os gerne for oplysning om nærmeste forhandler på +45 98 58 11 00 eller tool@fftool.dk

Varenummer (SKU): 9002001142 Kategorier: , ,
Varenummer EAN Nr Beskrivelse
9002001142 5713885011423 ProtoxSkybrud – 5L

ProtoxSkybrud – Sikkerhedsdatablad.

CLP-klassificering

 

 

 

 

Fare:

Forårsager hudirritation. (H315)
Forårsager alvorlig øjenskade. (H318)
Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. (H412)

Biocider skal anvendes på forsvarlig vis. Læs altid mærkningen og produktoplysningerne før anvendelse.

 

Du kunne også være interesseret i...

Scroll to Top